ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ     ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

ПРАВОВА

 • попередження порушень трудових прав членів Профспілки;
 • юридичні дії з вирішення трудових спорів у комісіях по трудових спорах, судах, органах державного нагляду і контролю;
 • представлення інтересів працівників - членів Профспілки, у відносинах з особами, що володіють трудовою і пов'язаної з працею правосуб'єктністю;
 • безоплатна юридична допомога, консультування для членів Профспілки;
 • розробка проектів колективних договорів, угод, інших нормативно-правових актів, а також участь у переговорах при їх укладанні, прийнятті;
 • юридичний супровод переговорів, оформлення тих чи інших юридичних дій, правова мотивація пропозицій, внесених профспілковою стороною;
 • правова експертиза  нормативних актів.
 • громадський контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю.
 • контроль за дотриманням роботодавцями та їх посадовими особами законодавства  про охорону праці;
 • взаємодія з органами нагляду і контролю, прокуратури при здійсненні перевірок стану умов і охорони праці в організаціях і усунення виявлених порушень;
 • захист законних інтересів працівників, що постраждали від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також членів їх сімей на основі обов'язкового соціального страхування працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
 • забезпечення правового захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілки та законних інтересів профспілкових організацій від протиправних дій (бездіяльності) роботодавців.
 • надання інформаційно-методичної правової допомоги членам профспілки з питань реалізації та захисту їх трудових та соціально-економічних прав та інтересів.
 • конструктивна взаємодія з Державною інспекцією України з питань праці, її територіальними органами, органами прокуратури, іншими органами державного нагляду (контролю), органами державної влади та органами місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, іншими громадськими організаціями.