Виплати та строки розрахунку при звільненні державних службовців !

17.02.2021

При звільненні з державним службовцем повинні провести повний розрахунок, який включає: заробітну плату, вихідну допомогу, компенсація за всі невикористані дні відпусток.

Заробітна плата.

При звільненні державному службовцю повинні виплатити заробітну плату, що передбачено статтею 43 Конституції України, статтею 50 Закону України «Про державну службу». Такий розрахунок проводиться пропорційно відпрацьованому часу до дня звільнення.

Вихідна допомога.

13.02.2020 набув чинності Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи», який підвищив соціальний захист державних службовців, звільнених у зв'язку з проведенням реформ. Так, у разі звільнення з державної служби у зв'язку із скороченням або ліквідацією органу державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі двох середньомісячних заробітних плат.

Компенсація за всі невикористані дні відпусток.

Згідно статтею 24 Закону України «Про відпустки» частиною 4 статті 83 КЗпП України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи відповідно до статті 19 Закону України «Про відпустки» .

При цьому, варто врахувати, що до щорічних відпусток належать основна та додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Важливо:

стаття 116 КЗпП України містить строк для проведення такого розрахунку: «При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення».

Частиною 1 статті 117 КЗпП України передбачано, що в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Варто врахувати, що відповідно до норми статті 49-2 КЗпП України вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу", здійснюється з урахуванням певних особливостей та порядку, зокрема, не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму, або пом'якшення несприятливих наслідків звільнень.

Окрім цього, відповідно до норми статті 252 КЗпП України, у разі звільнення працівників - членів виборного профспілкового органу установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, або профспілкового представника, крім випадків додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу Професійної спілки.