Що може передбачати колективний договір !

30.11.2021
 1. Обмеження права працівника на роботу за сумісництвом - Ч. 2 ст. 21 КЗпП.
 2. Категорії осіб, які мають переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, а також умови відновлення соціально-побутових пільг, які такі працівники мали до звільнення - Ст. 42-1 КЗпП.
 3. Розмір вихідної допомоги - Ст. 44 КЗпП.
 4. Норма тривалості робочого часу - Ст. 50 КЗпП.
 5. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови впровадження і розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат. При цьому повинні дотримуватися норми і гарантії, передбачені законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами - Ст. 97 КЗпП, ст. 15 Закону про оплату праці.
 6. Виплата міжрозрядної різниці та умови такої виплати робітникам-відрядникам, що виконують роботи, які тарифікуються нижче присвоєних їм розрядів - Ст. 104 КЗпП.
 7. Розмір доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника - Ст. 105 КЗпП.
 8. Розмір оплати за роботу в нічний час - Ст. 108 КЗпП.
 9. Строки виплати заробітної плати, розмір зарплати за першу половину місяця - Ст. 115 КЗпП, ст. 24 Закону про оплату праці.
 10. План заходів з охорони праці- Ст. 161 КЗпП, ст. 20 Закону про охорону праці.
 11. Порядок використання коштів і матеріалів для здійснення заходів з охорони праці - Ст. 162 КЗпП, ст. 20 Закону про охорону праці.
 12. Умови виплати грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових продуктів працівникам, які мають роз'їзний характер робіт - Ч. 2 ст. 7 Закону про охорону праці.
 13. Зобов'язання роботодавця забезпечити за свій рахунок придбання, комплектацію, видачу та утримання засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) працівників - Ч. 2 ст. 8 Закону про охорону праці.
 14. Умови компенсації витрат, понесених працівником на самостійне придбання ЗІЗ, у разі порушення встановленого нормами строку видачі ЗІЗ (у тому числі при їх передчасному зношенні, псуванні та втраті не з вини працівника) - Ч. 3 ст. 8 Закону про охорону праці, п. 7 розд. ІІІ Вимог № 1804.
 15. Умови додаткового (понад норми) забезпечення працівників ЗІЗ, якщо цього вимагають фактичні умови праці, і порядок такого забезпечення - Ч. 4 ст. 8 Закону про охорону праці.
 16. Умови виплати додаткових коштів потерпілим у результаті нещасного випадку на виробництві та членам їх сімей - Ч. 2 ст. 9 Закону про охорону праці.
 17. Види заохочень, що застосовуються до працівників за активну участь і ініціативу в здійсненні заходів з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці - Ч. 1 ст. 25 Закону про охорону праці.
 18. Умови участі представника молодіжної організації підприємства у вирішенні питань, що стосуються молоді - Ст. 200 КЗпП.
 19. Порядок надання роботодавцем приміщення для роботи первинної профспілкової організації - Ст. 249 КЗпП.
 20. Розмір відрахувань коштів підприємства первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу - Ст. 250 КЗпП.
 21. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних у профспілкові органи - Ст. 252 КЗпП.
 22. Установлення інших видів відпусток, крім передбачених ст. 4 Закону про відпустки - Ч. 2 ст. 4 Закону про відпустки.
 23. Конкретна тривалість додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників у цих умовах - Ч. 2 ст. 7 Закону про відпустки.
 24. Конкретна тривалість додаткової відпустки за особливий характер праці залежно від часу зайнятості працівника в таких умовах - Ч. 2 ст. 8 Закону про відпустки.
 25. Перелік робіт, професій і посад, для яких установлено ненормований робочий день - Ч. 1 ст. 8 Закону про відпустки, п. 7 Рекомендацій № 7.
 26. Перелік категорій працівників, яким щорічна відпустка повної тривалості в перший рік роботи на цьому підприємстві може бути надана до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, крім випадків, зазначених у ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки- -Ч. 7 ст. 10 Закону про відпустки.
 27. Перелік категорій працівників, яким щорічна відпустка надається у будь-який зручний час за їх бажанням - Ч. 13 ст. 10 Закону про відпустки.
 28. Порядок проведення професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників - Ч. 3 ст. 34 Закону № 5067.
 29. Показники масового вивільнення працівників, заходи з їх запобігання і мінімізації негативних наслідків - Ч. 2 ст. 48 Закону № 5067.
 30. Можливість введення гнучкого режиму робочого часу - П. 2.2 Методрекомендацій № 359.
 31. Розмір надбавок працівникам, направленим для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та особам, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер - П. 1 постанови № 490.