СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА РОЗМІРИ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ У 2021 РОЦІ

01.01.2021

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» установлено у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:

з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні.

Для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» установлено у 2021 році мінімальну заробітну плату:

у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі не менш як 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць:

з 1 січня - 567,50 гривень, з 1 липня - 594,75 гривень, з 1 грудня - 620,25 гривень.

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 41 280 гривень. Одноразова виплата - 10 320 гривень. Щомісячна виплата - 860 гривень.

Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір на дітей віком:

до 6 років: з 1 січня - 1921,00 гривня, з 1 липня - 2013,00 гривень, з 1 грудня - 2100,00 гривень.

від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395,00 гривень, з 1 липня - 2510,00 гривень, з 1 грудня - 2618,00 гривень.

від 18 до 23 років: з 1 січня - 2270,00 гривень, з 1 липня - 2379,00 гривень, з 1 грудня - 2481,00 гривня.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування надається у розмірі, що дорівнює різниці між 2,5 (3,5) прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Максимальний розмір на дітей віком:

до 6 років (2,5 ПМ): з 1 січня - 4802,50 гривень, з 1 липня - 5032,50 гривень, з 1 грудня - 5250,00 гривень.

до 6 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ): з 1 січня - 6723,50 гривень, з 1 липня - 7045,50 гривень, з 1 грудня - 7350,00 гривень.

від 6 до 18 років (2,5 ПМ): з 1 січня - 5987,50 гривень, з 1 липня - 6275,00 гривень, з 1 грудня - 6545,00 гривень.

від 6 до 18 років для дітей з інвалідністю (3,5 ПМ): з 1 січня - 8382,50 гривень, з 1 липня - 8785,00 гривень, з 1 грудня - 9163,00 гривень.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 січня - 1769,00 гривень, з 1 липня - 1854,00 гривені, з 1 грудня - 1934,00 гривені.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 % ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Максимальний розмір на дітей віком:

до 6 років: з 1 січня - 960,50 гривень, з 1 липня - 1006,50 гривень, з 1 грудня - 1050,00 гривень.

від 6 до 18 років: з 1 січня - 1197,50 гривень, з 1 липня - 1255,00 гривень, з 1 грудня - 1309,00 гривень.

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

з 1 січня - 2189,00 гривень, з 1 липня - 2294,00 гривні, з 1 грудня - 2393,00 гривні.

Статтею 9 Закону встановлено, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 35 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків, для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2021 році становитимуть:

35 % ПМ для працездатних осіб): з 1 січня - 794,50 гривень, з 1 липня - 832,65 гривень, з 1 грудня - 868,35 гривень.

100 % для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю: з 1 січня - 1769,00 гривень, з 1 липня - 1854,00 гривні, з 1 грудня - 1934,00 гривні.

130 % для дітей віком:

до 6 років: з 1 січня - 2497,30 гривень, з 1 липня - 2616,90 гривень, з 1 грудня - 2730,00 гривень.

від 6 до 18 років: з 1 січня - 3113,50 гривень, з 1 липня - 3263,00 гривні, з 1 грудня - 3403,40 гривень.

від 18 до 23 років (за умови навчання): з 1 січня - 2951,00 гривня, з 1 липня - 3092,70 гривень, з 1 грудня - 3225,30 гривень. 

Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2021 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-УШ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами):

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд: з 1 січня - 4830,80 гривень, з 1 липня - 5062,80 гривень, з 1 грудня - 5280,80 гривень. 

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд: з 1 січня - 3538,00 гривень, з 1 липня - 3708,00 гривень, з 1 грудня - 3868,00 гривень.

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи: з 1 січня - 1769,00 гривень, з 1 липня - 1854,00 гривні, з 1 грудня - 1934,00 гривні.

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд: з 1 січня - 2741,95 гривень, з 1 липня - 2873,70 гривень, з 1 грудня - 2997,70 гривень.

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи: з 1 січня - 1769,00 гривень, з 1 липня - 1854,00 гривні, з 1 грудня - 1934,00 гривні. 

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд: з 1 січня - 2388,15 гривень, з 1 липня - 2502,90 гривень, з 1 грудня - 2610,90 гривень.

на дітей з інвалідністю віком до 18 років: з 1 січня - 1769,00 гривень, з 1 липня - 1854,00 гривні, з 1 грудня - 1934,00 гривні.

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 4119,80 гривень, з 1 липня - 4317,30 гривень, з 1 грудня - 4503,80 гривень.

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 2198,80 гривень, з 1 липня - 2340,30 гривень, з 1 грудня - 2403,80 гривень. 

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 4830,80 гривень, з 1 липня - 5062,80 гривень, з 1 грудня - 5280,80 гривень.

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 2435,80 гривень, з 1 липня - 2552,80 гривень, з 1 грудня - 2662,80 гривень.

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою: з 1 січня - 1857,45 гривень, з 1 липня - 1946,70 гривень, з 1 грудня - 2030,70 гривень.

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 4738,95 гривень, з 1 липня - 4966,20 гривень, з 1 грудня - 5180,70 гривень. 

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 2817,95 гривень, з 1 липня - 2953,20 гривень, з 1 грудня - 3080,70 гривень.

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 5449,95 гривень, з 1 липня - 5711,70 гривень, з 1 грудня - 5957,70 гривень.

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов'язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд: з 1 січня - 3054,95 гривень, з 1 липня - 3201,70 гривень, з 1 грудня - 3339,70 гривень.