Рішення суду про поновлення незаконно звільненого працівника !

20.07.2021

Рішення суду про поновлення незаконно звільненого працівника на роботі підлягає негайному виконанню (ч. 7 ст. 235 КЗпП). 

Негайне виконання судового рішення полягає в тому, що воно підлягає виконанню не з часу набрання ним законної сили, а з часу його оголошення в судовому засіданні, чим забезпечується якнайшвидший захист прав працівника (див. п. 62 постанови Верховного Суду від 16.03.2021 р. у справі № 140/2819/19). Це також свого часу підкреслювало Мінпраці у листі від 07.08.2007 р. № 205/06/187-07.

Рішення суду про поновлення працівника на роботі вважається виконаним, якщо виконані такі умови (ч. 2 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII1, постанова Верховного Суду від 17.06.2020 р. у справі № 521/1892/18):

1) роботодавцем видано наказ (розпорядження) про поновлення працівника на роботі, з яким ознайомлено працівника під підпис;

2) працівника фактично допущено до роботи для виконання попередніх обов'язків;

3) до трудової книжки працівника внесено відповідний запис.

У наказі зазначається про поновлення працівника на посаді, яку він обіймав до звільнення, та виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу. 

Наказом про поновлення на роботі анулюється наказ про звільнення працівника (див. постанову ВС від 14.05.2020 р. у справі № 591/4894/15-а).

Оскільки новий трудовий договір не укладаємо, то у разі поновлення працівника на роботі за рішенням суду повідомлення про прийняття працівника на роботу до органу ДПС не подається

(лист Мінсоцполітики від 08.08.2016 р. № 1102/13/84-16.)

На підставі наказу про поновлення на роботі визнається недійсним запис у трудовій книжці про звільнення. 

Час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 9 Закону про відпустки).

Таким чином, у разі поновлення працівника він має право використати щорічну основну відпустку за весь час вимушеного прогулу. 

Відповідальність за невиконання рішення суду про поновлення працівника на роботі передбачена ст. 75 Закону №1404. Накладається штраф: на посадових осіб - 3400 грн; на боржника - юридичну особу - 5100 грн та встановлюється новий строк виконання судового рішення.

Крім того, ст. 237 КЗпП передбачає покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні працівника.